ลอตเตอรี่โลกออนไลน์

ลอตเตอรี่ฟรี⋆สร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงทุน

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 39

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 42

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 47

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 54

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 59

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 70

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 60

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 71

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 104

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 116

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 167

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 185

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 80

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 117

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 152

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 188

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 100

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 132

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 6 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 13

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 18

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 37

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 43

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 62

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 68

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 76

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 78

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 82

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 82

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 93

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 95

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 99

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 99

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 6 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 8

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 29

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 34

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 43

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 56

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 68

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 94

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 108

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 133

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 151

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 172

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 187

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 6 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 51

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 113

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 157

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 12

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 8

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 13

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 14

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 18

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 34

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 35

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 37

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 42

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 8

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 18

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 26

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 29

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 49

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 57

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 70

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 79

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 101

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 105

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 113

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 125

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 131

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 143

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 156

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 163

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 167

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 29

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 36

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 57

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 62

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 94

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 123

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 154

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 180

100% 6 – ที่ 6 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 13

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 46

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 56

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 78

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 99

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 111

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 126

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 193

Bilety Loto คืออะไร

น้ำดีมาก (บูธออนไลน์, บูธล็อตโต้) เป็นบริการ, ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอิสระในการซื้อตั๋วลอตเตอรี่โลก. มีอยู่ตั้งแต่ 2002 ของปี (เช่น. ล็อตเตอร์).

เริ่มเล่นลอตเตอรี่แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้! →

ทำไมคุณต้องมีคนกลางเลย, ลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีไซต์ของตัวเองหรือไม่? มี, แน่นอน, แต่หลายคนถูกบล็อกในสหพันธรัฐรัสเซียโดย Roskomnadzor, และส่วนที่เหลือไม่มีวิธีซื้อตั๋วออนไลน์. ดังนั้นการเล่นผ่านตัวกลางจึงเป็นวิธีที่ประหยัดและง่ายที่สุด, หากไม่ได้วางแผนการเดินทางไปต่างประเทศ.

ในระหว่างการให้บริการมากกว่า 5 ผู้ชนะนับล้านจากทั่วโลกได้รับมากกว่า 95 000 000$. สามารถเล่นลอตเตอรี่ได้หลายสิบตัวกับ Bilety Loto! มีซินดิเคทสำหรับสมาชิก, เดิมพันคอมโบ, การสมัครสมาชิกหลายรายการและการสมัครสมาชิก.

ผู้ได้รับรางวัล thelotter

วันที่ ผู้ชนะ ชนะที่ thelotter
22.08.2020

SATHISHKUMAR S.

296,74 ยูโร 23 280,74 ₽
18.06.2020

JOSE ANTONIO V..

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
17.06.2020

JOSE ANTONIO V..

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
07.06.2020

Gombodoo Khatanbaatar K..

365,00 USD≈ 25 749,72 ₽
28.05.2020

Gombodoo Khatanbaatar K..

365,00 USD≈ 25 749,72 ₽
22.04.2020

จอห์นข.

322,32 ยูโร 25 287,62 ₽
20.04.2020

Jose Humberto O.

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
11.04.2020

อีวานอ.

351,00 USD≈ 24 762,06 ₽
10.04.2020

อีวานอ.

351,00 USD≈ 24 762,06 ₽
05.04.2020

คาร์ลอส D..

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
04.04.2020

โฮซาน H..

285,00 USD≈ 20 105,95 ₽
04.04.2020

คาร์ลอส D..

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
03.04.2020

โฮซาน H..

285,00 USD≈ 20 105,95 ₽
01.04.2020

โฮซาน H..

285,00 USD≈ 20 105,95 ₽
31.03.2020

โฮซาน H..

285,00 USD≈ 20 105,95 ₽
21.03.2020

ลูเซียม.

325,17 ยูโร 25 511,21 ₽
20.03.2020

ลูเซียม.

325,17 ยูโร 25 511,21 ₽
19.03.2020

แคนเดซเอช.

367,00 USD≈ 25 890,82 ₽
18.03.2020

แคนเดซเอช.

355,00 USD≈ 25 044,25 ₽
14.03.2020

Renee G..

351,00 USD≈ 24 762,06 ₽
04.03.2020

นีล่าเอ็น.

366,00 USD≈ 25 820,27 ₽
26.02.2020

นีล่าเอ็น.

351,00 USD≈ 24 762,06 ₽
25.02.2020

จอร์จเอส.

271,25 GBP≈ 23 601,77 ₽
25.02.2020

โดนัลด์เอช.

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
09.02.2020

Alexey P..

22 450,29 รูเบิล 22 450,29 ₽
08.02.2020

Alexey P..

22 450,29 รูเบิล 22 450,29 ₽
04.02.2020

พระเยซูม.

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
03.02.2020

พระเยซูม.

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽
16.01.2020

Ramesh T..

91,56 ยูโร 7 183,34 ₽
17.12.2019

โมฮัมหมัดวาฮิดูร..

350,00 USD≈ 24 691,51 ₽

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 39

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 42

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 47

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 54

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 59

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 70

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 60

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 71

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 104

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 116

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 167

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 185

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 80

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 117

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 152

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 188

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 100

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 132

รีวิวล็อตโต้เยอรมันล็อตโต้ (ล็อตโต้)

ข้อมูลจำเพาะ

ตัวเลือก ค่า
กฎ 6 ของ 49 + PB 1 ของ 10
ผู้เข้าร่วม เยอรมนี
วาดเวลา พุธ. 18:00
ส. 19:00
การจ่ายแจ็คพอต เงินสด
ข้อกำหนดด้านภาษี เงินรางวัลลอตเตอรีไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น.

โอกาสในการชนะ

รางวัล ความสอดคล้อง ราคาต่อรอง
1 รางวัล 6+PB 1:125 854 344
2 รางวัล 6 1:15 731 793
3 รางวัล 5+PB 1:487 807
4 รางวัล 5 1:60 976
5 รางวัล 4+PB 1:9 291
6 รางวัล 4 1:1 161
7 รางวัล 3+PB 1:510
8 รางวัล 3 1:64
9 รางวัล 2+PB 1:68

เกม "ล็อตโต้" ของเยอรมันเกิดขึ้นใน 74 ปีของศตวรรษที่แล้ว. Lotto ถูกคิดและวางจำหน่ายโดย บริษัท เกมขนาดใหญ่ "DLTB", ซึ่งรวมอยู่ด้วย 16 ลอตเตอรี่อิสระ. สมาคมนี้มีชื่อว่า "Lotteriegesellschaften". เกมไม่เหมือนกัน, และทั้งหมดเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆในเยอรมนี.

ในการเล่นหวย, ต้องเลือก 6 ตัวเลขจาก 1 ถึง 49, และสุดท้าย - จำนวนลูกบอลโบนัส, เรียกว่า "Superzahl" - จาก 0 ถึง 9. เงินรางวัลไปให้กับผู้เข้าร่วมเหล่านั้น, ใครเดา 2 และตัวเลขอื่น ๆ, เช่นเดียวกับหมายเลขโบนัส. และรางวัลหลักตกเป็นของรางวัล, ใครเรียงลำดับของ 6 ห้อง, เช่นเดียวกับบอลโบนัส.

เงินรางวัลสามารถเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว, หากไม่มีใครโดนแจ็คพอตของสัปดาห์ปัจจุบัน. ดังนั้นจำนวนรางวัลสำหรับแต่ละประเภทจึงไม่เท่ากันและเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับจำนวนเงินรางวัลทั้งหมด. จำนวนเงินที่ชนะในการจับรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ, จนกว่าจะมีการตัดสินผู้ชนะคนต่อไป. รางวัลไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น.

ข่าวดีก็คือไม่เพียง แต่ชาวเยอรมันเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลล็อตโต้ได้. โดยไม่คำนึงถึงสถานที่, ทุกคนมีโอกาสซื้อตั๋วและเข้าร่วมลอตเตอรี่ออนไลน์. สำหรับเรื่องนี้กองสลากมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก. ใช้โอกาสนี้, คุณสามารถเลือกตัวเลขด้วยตัวเองหรือใช้ฟังก์ชันการเลือกด่วน. เมื่อซื้อตั๋วออนไลน์, มีการซื้อจริงในเยอรมนีและส่งไปยังบัญชีของคุณซึ่งเป็นงานพิมพ์ที่สแกน.

การจับสลากเยอรมันนี้นับ 9 ประเภทรางวัล: จากโบนัส 2+ ไปจนถึงแถวที่เดาได้ทั้งหมด. ขนาดของรางวัลในแต่ละประเภทจะถูกกำหนดโดยเปอร์เซ็นต์ของเงินกองทุนเกมทั้งหมด, เกิดขึ้นสำหรับการไหลเวียนในปัจจุบัน. หากคุณชนะในหมวดหมู่ใด ๆ คุณจะได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวน, เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเสียภาษีท้องถิ่น.

หวยเด็ดที่น่าสนใจสำหรับ, ที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสมากมาย - คุณยังสามารถชนะรางวัลเล็ก ๆ 3 เลือกตัวเลขอย่างถูกต้อง. ดังนั้นผู้เล่นแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลมากขึ้น.

ระบบสะสมของการจัดตั้งกองทุนรางวัลไม่น้อยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในเกม. การไม่มีผู้ชนะในการจับสลากครั้งเดียวทำให้มั่นใจได้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละหมวดหมู่สำหรับเกมถัดไป.

วันจ่ายเงินเดือนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา.

ด้านล่างนี้คือรายชื่อรางวัลใหญ่ที่สุด, เอาชนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา. ไม่น่าแปลกใจ, ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา. ลอตเตอรี่ Powerball และ Mega Millions รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดการจ่ายเงินจำนวนมากเป็นประจำ. จึงไม่น่าแปลกใจ, การซื้อทางออนไลน์ส่วนใหญ่ที่ RedFoxLotto.com เป็นตั๋ว Powerball และ Mega Millions.

  1. 1568 ล้านดอลลาร์, รางวัลแจ็กพอตลอตเตอรี่ 13 มกราคม 2016 ของปี. แจ็คพอตนี้ถูกแบ่งระหว่าง 3 ผู้ชนะ.
  2. $1537 ล้าน, แจ็คพอต Mega Millions ชนะโดยผู้ชนะหนึ่งคน 23 ตุลาคม 2018 ของปี.
  3. 768 ล้านดอลลาร์, ชนะ Powerball 27 มาร์ธา 2019 ของปี.
  4. 758 ล้านดอลลาร์, ชนะ Powerball โดยผู้ชนะหนึ่งคนในเดือนสิงหาคม 2017 ของปี.
  5. 687 ล้านดอลลาร์, ซึ่งจะแจกจ่ายระหว่างผู้ชนะทั้งสอง “ลอตเตอรี่” 27 ตุลาคม 2018 ของปี.
  6. 656 ล้านดอลลาร์, แจ็คพอต “Megamillions”, แบ่งเป็นสามผู้ชนะในเดือนมีนาคม 2016 ของปี.

ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะชนะลอตเตอรี่เหล่านี้ – เพียงคลิกที่นี่และเตรียมพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด, สิ่งที่โลกนำเสนอ, และ, ที่สำคัญกว่า, เพิ่มโอกาสในการรับความมั่งคั่งอย่างมาก!

ให้คะแนนบทความ