Mexico melate ma trận retro

Xổ số Mexico cổ điển Melate (6 của 39)

Mẫu màu phổ biến nhất trong thời gian qua 5 rút thăm

2 X N1 N2 N3 N4 N5 N6
2 X N1 N2 N3 N4 N5
2 X N1 N2 N3 N4
3 X N1 N2 N3
3 X N1 N2
2 X N2 N3 N4 N5
3 X N2 N3
2 X N1 N2 N3 N4 N5 N6
2 X N2 N3 N4 N5 N6
3 X N3 N4 N5 N6
4 X N4 N5 N6
5 X N5 N6

Nr được vẽ nhiều nhất. ở mỗi vị trí trong lần cuối cùng 5 rút thăm

1st pos. 2vị trí thứ. 3vị trí rd. 4vị trí thứ. 5vị trí thứ. 6vị trí thứ.
02 X2 07 X1 14 X2 22 X3 24 X1 36 X2
05 X1 13 X1 21 X1 19 X1 23 X1 37 X1
03 X1 06 X1 17 X1 24 X1 25 X1 33 X1
08 X1 10 X1 11 X1 29 X1 35 X1
04 X1 26 X1

Ít được vẽ nhất nr. ở mỗi vị trí trong lần cuối cùng 5 rút thăm

1st pos. 2vị trí thứ. 3vị trí rd. 4vị trí thứ. 5vị trí thứ. 6vị trí thứ.
03 X1 07 X1 17 X1 19 X1 24 X1 37 X1
05 X1 13 X1 21 X1 24 X1 23 X1 33 X1
08 X1 06 X1 11 X1 22 X3 25 X1 35 X1
02 X2 10 X1 14 X2 29 X1 36 X2
04 X1 26 X1

Ít được vẽ nhất nr. VÀ người theo dõi (vị trí tiếp theo.) ở mỗi vị trí trong lần cuối cùng 5 rút thăm

Đây là ma trận mới nhất 5 Mexico Melate Retro kết quả. Ma trận mới nhất 100 rút thăm có sẵn cho Cấp độ 3 các thành viên.

Mexico Melate Chế độ xem ma trận Retro của 5 kết quả mới nhất

Ngày rút thăm Số rút ra SUM số SUM các chữ số Dãy số Min. LỖ HỔNG Max. LỖ HỔNG RD RLd. Xu hướng Nhược điểm. ĐÓ LÀ Dấu cách (quận) ALLD TẤT CẢ N ALLD + N LT2 LT3 Đại diện. N. R + N
2019-06-01 .2. .7. .14. .19. .24. .37. S 103 -14.17% Sd 40 33.33% R 35 12.90% MinG 5 MaxG 13 2 + 1 1 + 2 3 / 3 ||
5 – 7 – 5 – 5 – 13 || 1 / 3
ALLD 2-10.. TẤT CẢ N 1-11.. ALLD + N 1-9.. LT2 5.. LT3 20.. 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 25.. 2= 125.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 4.. 2R = 22.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 8.. 2S = 30.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 2.. 2RS = 4..
2019-05-28 .5. .13. .21. .22. .23. .36. S 120 11.11% Sd 30 -16.67% R 31 3.33% MinG 1 MaxG 13 1 + 3 1 + 2 C 3: 1 2 / 4 ||
8 – 8 – 1 – 1 – 13 || 1 / 2
ALLD 2-15.. TẤT CẢ N 1-4.. ALLD + N 1-2.. LT2 2.. LT3 88.. N: 3 R + N = 3 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 19.. 2= 127.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 1.. 2R = 16.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 3.. 2S = 25.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 5..
2019-05-25 .3. .6. .17. .24. .25. .33. S 108 -9.24% Sd 36 -5.26% R 30 7.14% MinG 1 MaxG 11 2 + 1 2 + 1 C 2: 1 2 / 4 ||
3 – 11 – 7 – 1 – 8 || 1 / 1
ALLD 3-13.. TẤT CẢ N 2-8.. ALLD + N 2-5.. LT2 13.. LT3 49.. N: 2 R + N = 2 6= 0.. 5= 0.. 4= 3.. 3= 16.. 2= 120.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 1.. 2R = 15.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 2.. 2S = 37.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 4..
2019-05-21 .8. .10. .14. .22. .29. .36. S 119 19.00% Sd 38 35.71% R 28 -15.15% MinG 2 MaxG 8 1 + 2 1 5 / 1 ||
2 – 4 – 8 – 7 – 7 || 1 / 2
ALLD 1-10.. TẤT CẢ N 1-6.. ALLD + N 1-5.. LT2 2.. LT3 59.. R + N = 0 6= 0.. 5= 0.. 4= 2.. 3= 26.. 2= 121.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 2.. 2R = 18.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 4.. 2S = 23.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 3..
2019-05-18 .2. .4. .11. .22. .26. .35. S 100 0.00% Sd 28 0.00% R 33 0.00% MinG 2 MaxG 11 2 + 1 2 + 1 4 / 2 ||
2 – 7 – 11 – 4 – 9 || 1 / 1
ALLD 1-9.. TẤT CẢ N 1-11.. ALLD + N 1-9.. LT2 1.. LT3 3.. ↑ R: 1 N: 2 R + N = 3 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 31.. 2= 132.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 5.. 2R = 22.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 6.. 2S = 44.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 1.. 2RS = 11..

Phân tích Mexico Melate Retro (6/39) số đã chọn

Phân tích & sơ đồ gần đây nhất 100 Mexico Melate số Retro

Cách giải thích thống kê chung của các số Mexico Melate Retro đã chọn:

  • Không. = cột này hiển thị các số đang được phân tích.
  • S.L. = có bao nhiêu lần rút thăm kể từ lần rút số cuối cùng.
  • Freq. = tần suất của số trong lần cuối cùng 100 bản vẽ.
  • L.D. = Ngày mà con số được rút ra lần cuối.
  • Biểu đồ bên phải của các thống kê này đánh dấu ô tương ứng với kết quả bốc thăm — đi lùi theo trình tự thời gian — trong đó số đã được rút ra.
Không. S.L. Xảy ra. L.D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

2 23 2019-06-01
7 15 2019-06-01
14 22 2019-06-01
19 15 2019-06-01
24 17 2019-06-01
37 18 2019-06-01

Mexico Melate Hiệu suất số Retro trong lần trước 100 rút thăm

Mexico Melate Retro – phân tích hiệu suất số

Bảng phân tích số lần các số đã chọn có chứa các số trúng thưởng Mexico Melate Retro trong lần gần đây nhất 100 rút thăm.

6 số trúng thưởng:
5 số trúng thưởng:
4 số trúng thưởng:
3 số trúng thưởng:
2 số trúng thưởng:
Ngày rút thăm Trúng số Lượt truy cập
2019-06-01 2 7 14 19 24 37 -6, 5, 4, 3, 2, 1-
2019-05-28
2019-05-25 24 -1-
2019-05-21 14 -1-
2019-05-18 2 -1-
2019-05-14 24 37 -2, 1-
2019-05-11
2019-05-07 2 37 -2, 1-
2019-05-04
2019-04-30 19 -1-
2019-04-27 2 7 -2, 1-
2019-04-23 37 -1-
2019-04-20
2019-04-16 14 -1-
2019-04-13 37 -1-
2019-04-09 2 -1-
2019-04-06
2019-04-02 19 -1-
2019-03-30
2019-03-26 2 -1-
2019-03-23 2 7 24 -3, 2, 1-
2019-03-19 19 -1-
2019-03-16 2 -1-
2019-03-12 14 -1-
2019-03-09 37 -1-
2019-03-05 24 -1-
2019-03-02 7 14 -2, 1-
2019-02-26 7 -1-
2019-02-23 7 24 -2, 1-
2019-02-19
2019-02-16
2019-02-12
2019-02-09 2 -1-
2019-02-05
2019-02-02 7 19 -2, 1-
2019-01-29 2 19 -2, 1-
2019-01-26 2 14 -2, 1-
2019-01-22
2019-01-19 14 -1-
2019-01-15 14 -1-
2019-01-12
2019-01-08 24 -1-
2019-01-05 24 -1-
2019-01-01 14 -1-
2018-12-29
2018-12-25 24 -1-
2018-12-22 2 -1-
2018-12-18
2018-12-15
2018-12-11 2 -1-
2018-12-08 2 19 -2, 1-
2018-12-04 37 -1-
2018-12-01 7 19 -2, 1-
2018-11-27 19 37 -2, 1-
2018-11-24
2018-11-20 14 -1-
2018-11-17 24 -1-
2018-11-13 24 -1-
2018-11-10
2018-11-06
2018-11-03 19 -1-
2018-10-30
2018-10-27 14 37 -2, 1-
2018-10-23 14 37 -2, 1-
2018-10-20 24 -1-
2018-10-16
2018-10-13 24 -1-
2018-10-09 19 37 -2, 1-
2018-10-06 14 19 -2, 1-
2018-10-02 7 -1-
2018-09-29 14 24 -2, 1-
2018-09-25 7 -1-
2018-09-22 14 -1-
2018-09-18
2018-09-15 19 -1-
2018-09-11 37 -1-
2018-09-08 7 -1-
2018-09-04 14 24 -2, 1-
2018-09-01 2 -1-
2018-08-28 2 -1-
2018-08-25 7 -1-
2018-08-21 14 24 37 -3, 2, 1-
2018-08-18 7 37 -2, 1-
2018-08-14 14 24 -2, 1-
2018-08-11
2018-08-07 2 19 37 -3, 2, 1-
2018-08-04 37 -1-
2018-07-31
2018-07-28 37 -1-
2018-07-24 2 -1-
2018-07-21 7 14 -2, 1-
2018-07-17 7 -1-
2018-07-14 2 14 19 -3, 2, 1-
2018-07-10 2 -1-
2018-07-07 2 37 -2, 1-
2018-07-03 2 -1-
2018-06-30 14 -1-
2018-06-26
2018-06-23 2 14 -2, 1-
2018-06-19

Mexico Melate Retro đôi hiệu suất trong trận đấu vừa qua 100 rút thăm

Mexico Melate Retro – phân tích tần số cặp

Đối với các số Mexico Melate Retro đã chọn, đây là tất cả các kết hợp có thể có của hai số và tần suất của chúng (bao nhiêu lần họ được vẽ) Cuối cùng 100 rút thăm.

19,24 2,24 7,37 14,19 2,7 24,37 7,14 7,19 7,24 14,37 19,37 2,14 2,37 14,24 2,19

..1 thời gian(S)..2 thời gian(S)..2 thời gian(S)..3 thời gian(S)..3 thời gian(S)..3 thời gian(S)..3 thời gian(S)..3 thời gian(S)..3 thời gian(S)..4 thời gian(S)..4 thời gian(S)..4 thời gian(S)..4 thời gian(S)..5 thời gian(S)..5 thời gian(S)

Kết quả phù hợp

2 + 1 số chiến thắng được tìm thấy trong EuroMillions › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy trong EuroJackpot › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 các số trúng thưởng trong Lucky For Life › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở Illinois Hoa Kỳ (CÁC) Lô tô › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở USA Georgia (GA) Tưởng tượng 5 › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở Colorado (CO) Lô tô › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở Super Kansas (KS) Tiền mặt › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Canada LottoMax › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở Canada BC49 › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy trong Thunderball Vương quốc Anh › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 các con số trúng thưởng được tìm thấy trong Xổ số Giờ trưa 49 của Vương quốc Anh › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 các con số trúng thưởng được tìm thấy trong Xổ số Giờ trưa 49 của Vương quốc Anh › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 các con số trúng thưởng được tìm thấy trong Xổ số Teatime 49 của Vương quốc Anh › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

3 + 0 các con số trúng thưởng được tìm thấy trong Xổ số Teatime 49 của Vương quốc Anh › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 các con số trúng thưởng được tìm thấy trong Xổ số Teatime 49 của Vương quốc Anh › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Vương quốc Anh là 49s › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Vương quốc Anh là 49s › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

3 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Vương quốc Anh là 49s › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở Vương quốc Anh là 49s › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Vương quốc Anh là 49s › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Úc Powerball › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Úc Đặt cho Cuộc sống › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Úc Đặt cho Cuộc sống › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 các con số trúng thưởng được tìm thấy ở Úc Xổ số Thứ Tư › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy trong Xổ số Ailen Ireland › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Nam Phi Lotto Plus › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Thụy Điển Lotto Onsdag (Lô tô 1) › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng trong Viking Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Pháp Xổ số › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Tây Ban Nha La Primitiva › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Brazil Mega Sena › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy ở Quina Brazil › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số trúng thưởng được tìm thấy trong xổ số Thụy Sĩ › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số chiến thắng được tìm thấy trong Gosloto 6 45 buổi sáng > 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 số chiến thắng được tìm thấy trong Gosloto 6 45 tối > 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số chiến thắng được tìm thấy trong Gosloto 6 45 tối > 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 số trúng thưởng được tìm thấy ở Tây Ban Nha BonoLoto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

Đánh giá bài viết